Nu ook in Weert!
Patronaatsplein 7
+31 (0)6 8288 2000.

Osteopathie in vogelvlucht

Osteopathie is een op de klassieke medische basiswetenschappen gestoelde geneeswijze die via een manueel beweeglijkheidsonderzoek van beenderen, ingewanden en schedel, de oorzaak van klachten opspoort en deze doelmatig, met behulp van zachte manuele technieken en mobilisaties behandelt.

Dr. Andrew Taylor Still, de grondlegger van de osteopathie, kwam meer dan een eeuw geleden tot de bevinding dat elke patiënt, naast zijn gezondheidsprobleem, ook telkens een “beenderige” afwijking vertoonde. De vloeistoffen en de cellen in het lichaam waren zelf niet ziek of ziekteverwekkend, maar de beenderen met de aangehechte weefsels (organen, spieren, pezen, ligamenten, …) verstoorden de positie en het verloop van de lichaamsvloeistoffen. Hij gaf zijn nieuw ontdekte wetenschap de naam “Osteopathie”, afkomstig van het Griekse “osteo”, wat staat voor bot. Osteopathie betekent dus letterlijk: ziekte door de beenderen.

De osteopaat is een holist

Zowel het onderzoek als de behandeling van de osteopaat is toegespitst op de menselijke beweging en de mechanische problemen in het lichaam. Voor de osteopaat is het lichaam één interactief geheel (“holisme”), dat zichzelf automatisch regulariseert, corrigeert en geneest, op voorwaarde dat alle weefsels perfect beweeglijk zijn. Zo kijkt de osteopaat naar de patiënt als geheel, waardoor hij niet enkel de symptomatische klachten, maar ook de oorzaak van de problemen aanpakt.

De osteopaat is een wetenschapper

De osteopathie gaat uit van de medische basiswetenschappen, zoals de menselijke anatomie, fysiologie, neurologie, enz. Wereldwijd voeren osteopaten aan universiteiten en instituten wetenschappelijk onderzoek uit om de discipline steeds verder te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van hun patiënten.


De osteopaat is een vakman

Osteopathie is een vak dat uitsluitend gebruik maakt van zeer precieze en doelmatige manuele handelingen. Ze wordt toegepast door gevoelige mensen met talent, die een lange en zeer degelijke opleiding achter de rug hebben.


De osteopaat is geen kraker!

De osteopatische geneeswijze omvat, naast de therapie van het bewegingssysteem (beenderen, gewrichten, spieren en pezen), ook de studie en behandeling van het viscerale systeem (de ingewanden) en van het craniosacrale systeem (schedel en heiligbeen). De osteopaat manipuleert niet alleen, maar onderwerpt álle weefsels, direct of indirect, aan een osteopatisch onderzoek en brengt waar nodig correcties aan.